Kliknite pre štart

Tabuľka obsahu

Tvorba aplikácií v C++

Čo nás čaká

Prvé kroky

Na vlastbých nohách

Ako uniknúť z kruhu

Štandardné knižnice

Štandardné knižnice I.

Štandardné knižnice II.

Otázka

Odpoveď

Spracovanie vstupu

Spracovanie výstupu

Ťažký je život

Interaktívne aplikácie

Vhodné knižnice

Allegro

Allegro I.

Allegro II.

Allegro III.

Allegro - aplikácia

Allegro - programovanie I.

Allegro - inicializácia grafiky

Allegro - BITMAP

Allegro - grafika

Allegro - sprite

Allegro - ukážka I.

Allegro - klávesnica I.

Allegro - klávesnica II.

Allegro - časovač I.

Allegro - časovač II.

Allegro - časovač - ukážka

Allegro - myš

Allegro - text

Allegro - ďalšie vlastnosti

Allegro - nadstavby

Allegro - kompilácia

Allegro - zdroj

Allegro.cc

SDL

SDL - úvod

SDL - aplikácia

SDL - Allegro - rozdiely

SDL - programovanie

SDL - grafika I.

SDL - grafika II.

SDL - grafika III.

SDL - grafika IV.

SDL - klávesnica

SDL - časovač

SDL - myš

SDL - text

SDL - ďalšie vlastnosti

SDL - knižnice

SDL - zdroje

SDL - kompilácia

Clanlib

Clanlib game SDK

Clanlib - aplikácie

Clanlib - objekty I.

Clanlib - objekty II.

Clanlib - programovanie

Clanlib - grafika

Clanlib - GUI I.

Clanlib - GUI II.

Clanlib - OpenGL

Clanlib - kompilácia

Clanlib - ďalšie vlastnosti

Clanlib - zdroj

Games for Linux

LUA

Graphic User Interface

GUI knižnice

QT

QT - o knižnici

QT - platformy

QT - moduly

QT - designer

QT - kompilácia

QT - linguist

QT - Assistant

QT - zdroj

QT - Amélia

QT - KDE

QT - Qtopia

FLTK

FLTK - platformy

FLTK - vlastnosti

FLTK - spracovanie udalostí

FLTK - FLUID

FLTK - zdroj

GTK

GTK I.

GTK II.

GTK - zdroj

GTK - Glade

Mesa

Mesa - knižnica

Mesa - Dino

Mesa - zdroj

Platformy

Pomocné nástroje

Projekt

OpenOffice.org - UNObridge

C#

Mono

Python

Otázky

Ďakujem za pozornosť

Autor: Juraj Michálek

Email: georgik@blucina.net

Domovská stránka: http://georgik.blucina.net/