Kliknite pre štart

Tabuľka s obsahom

Tvorba aplikácií v C++

Čo nás čaká

Blok 1.

Prvé kroky

Na vlastbých nohách

Ako uniknúť z kruhu

Štandardné knižnice

Štandardné knižnice I.

Štandardné knižnice II.

Otázka

Odpoveď

Spracovanie vstupu

Spracovanie výstupu

Ťažký je život

Blok 2.

Interaktívne aplikácie

Vhodné knižnice

Allegro

Allegro I.

Allegro II.

Allegro III.

Allegro - aplikácia

Allegro - programovanie I.

Allegro - inicializácia grafiky

Allegro - BITMAP

Allegro - grafika

Allegro - sprite

Allegro - ukážka I.

Allegro - klávesnica I.

Allegro - klávesnica II.

Allegro - časovač I.

Allegro - časovač II.

Allegro - časovač - ukážka

Allegro - myš

Allegro - text

Allegro - ďalšie vlastnosti

Allegro - nadstavby

Allegro - kompilácia

Allegro - zdroj

Allegro.cc

SDL

SDL - úvod

SDL - aplikácia

SDL - Allegro - rozdiely

SDL - programovanie

SDL - grafika I.

SDL - grafika II.

SDL - grafika III.

SDL - grafika IV.

SDL - klávesnica

SDL - časovač

SDL - myš

SDL - text

SDL - ďalšie vlastnosti

SDL - knižnice

SDL - zdroje

SDL - kompilácia

Clanlib

Clanlib game SDK

Clanlib - aplikácie

Clanlib - objekty I.

Clanlib - objekty II.

Clanlib - programovanie

Clanlib - grafika

Clanlib - GUI I.

Clanlib - GUI II.

Clanlib - OpenGL

Clanlib - kompilácia

Clanlib - ďalšie vlastnosti

Clanlib - zdroj

LUA

Mesa

Mesa - knižnica

Mesa - Dino

Mesa - zdroj

Games for Linux

Blok 3.

Graphic User Interface

GUI knižnice

QT

QT - o knižnici

QT - platformy

QT - moduly

QT - designer

QT - kompilácia

QT - linguist

QT - Assistant

QT - zdroj

QT - Amélia

QT - KDE

QT - Qtopia

FLTK knižnica

FLTK

FLTK - platformy

FLTK - vlastnosti

FLTK - spracovanie udalostí

FLTK - FLUID

FLTK - zdroj

GTK

GTK I.

GTK II.

GTK - zdroj

GTK - Glade

Blok 4.

Platformy

Pomocné nástroje

Subversion - SVN

Projekt

OpenOffice.org - UNObridge

C#

Mono

Python

Otázky

Myšlienka na záver

Ďakujem za pozornosť

Autor: Juraj Michálek

Email: juraj.michalek@asinus.org

Domovská stránka: http://juraj.michalek.asinus.org/